Hoe kunnen we helpen?

Gevaarlijke stoffen versturen per pakketpost

< Alle artikelen

Het bestellen van producten via een webwinkel is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Sommige webwinkels versturen daarbij (soms onbewust) ook gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, lijmen of spuitbussen. Bij het versturen van gevaarlijke stoffen per pakketpost moet er echter wel aan bepaalde regels worden voldaan.

Welke regels zijn van toepassing op het versturen van gevaarlijke stoffen per pakketpost?

Net als voor het ‘regulier’ vervoer van gevaarlijke stoffen dient ook bij het versturen van gevaarlijke stoffen in pakketpost aan de vervoersregelgeving te worden voldaan. Dit betreft het ADR voor wegvervoer, het RID voor vervoer per spoor, het ADN voor vervoer over de binnenwateren, de IMDG-Code voor het vervoer over zee en de ICAO-TI voor het vervoer door de lucht. Daarbij is het van belang om te weten welke rol er wordt vervult door de verzender van de goederen, meestal die van afzender, verpakker en eventueel die van belader. Veelal kan vanwege de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen van LQ of de 1000 punten. De voorschriften zelf richten zich onder andere op de verpakking, de kenmerking en etikettering, documentatie en opleidingen.

Het doel van deze regels is natuurlijk het borgen van een bepaald veiligheidsniveau. Op internet zijn verschillende voorbeelden te vinden van incidenten bij het vervoer en de behandeling van gevaarlijke stoffen in pakketpost.

De voorwaarden van pakketvervoerders op gevaarlijke stoffen in pakketpost

Naast het ADR stellen de pakketvervoerders zelf ook vaak eisen aan het versturen van gevaarlijke stoffen per pakketpost. Zo wensen sommige vervoerders in hun geheel geen gevaarlijke stoffen te vervoeren, of vervoeren zij enkel gevaarlijke stoffen onder de LQ-hoeveelheden. Wanneer er gevaarlijke stoffen worden vervoerd, dan betaald de afzender / verpakker vaak een toeslag. Echter, die toeslag is vaak lager of vervalt wanneer de goederen onder de grens van LQ worden vervoerd. Daarnaast is de afzender verplicht om “aan de vervoerder de vereiste gegevens en informatie in verifieerbare vorm” over de gevaarlijke stoffen aan te leveren. Vaak geeft de pakketvervoerder de afzender toegang tot een online-portal waarin deze gegevens dienen te worden ingevuld. Samenvattend, kijk altijd goed naar de voorwaarden en werkwijze van de pakketvervoerder. Dit kan ook veel geld schelen.

Handhaving vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Uiteraard zijn de toezichthouders zich er ook van bewust dat gevaarlijke stoffen per pakketpost worden verstuurd. Er worden dan ook steeds vaker controles uitgevoerd bij pakketsorteercentra. Bijgevoegd een nieuwsartikel hierover uit 2018. De controles op gevaarlijke stoffen in pakketpost zijn sinds 2018 niet minder geworden. Bij deze controles wordt hard opgetreden als er wordt ontdekt dat pakketten met gevaarlijke stoffen als ‘ongevaarlijk’ zijn aangeboden. Dit wordt ook wel ‘hidden-DG’ genoemd. Naast het uitdelen van boetes bij overtredingen zal de ILT een bedrijf veelal ook een bezoek brengen. Tijdens een dergelijk bezoek worden dan vaak weer andere overtredingen geconstateerd.

Hulp nodig bij het op een correcte wijze versturen van gevaarlijke stoffen per pakketpost?

Het versturen van gevaarlijke stoffen per pakketpost is over het algemeen niet ingewikkeld, een ADR-veiligheidsadviseur is ook meestal niet verplicht. Er zijn echter wel degelijk eisen aan het vervoer gesteld. Wil je als bedrijf hierover advies en/of een stukje training, dan kan Van Rossum Safety Consultancy op een passende manier helpen. Als er op reguliere basis gevaarlijke stoffen per pakketpost worden aangeboden is het niet onverstandig om een partij – die onafhankelijk is van de pakketvervoerders – te laten ondersteunen.

Pallet met gevaarlijke stoffen in pakketpost

Ga naar de bovenkant