Hoe kunnen we helpen?

Limited quantities

< Alle artikelen

Wat betekent de term limited quantities / gelimiteerde hoeveelheden?

Bij het vervoer van sommige gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden per binnenverpakking kan gebruik worden gemaakt van de (gedeeltelijke) vrijstelling van Limited Quantities / gelimiteerde Hoeveelheden. Of dit voor jouw stof het geval is kan je bepalen op basis van het UN-nummer en de verpakkingsgroep in de stoffenlijst van het ADR (hoofdstuk 3.2, tabel A). Daar staat de maximale hoeveelheid per binnenverpakking in kolom 7a. Goederen in Limited Quantities zijn herkenbaar aan het hieronder afgebeelde LQ kenmerk.

Wat zijn enkele voordelen van het gebruik van de (gedeeltelijke) vrijstelling van Limited Quantities / Beperkte Hoeveelheden?

 • Geen UN-gekeurde verpakkingen, dit bespaart kosten aangezien UN-gekeurde verpakkingen vaak duurder zijn
 • Enkel een bewustwordingsopleiding voor de chauffeur (ADR)
 • Beperkte uitrusting voor het voertuig (2 kg brandblusser)
 • Vrachtdocumentatie voor het ADR hoeft niet te worden opgesteld
 • Gevaarsetiketten of UN-nummer hoeft niet op de verpakking te worden aangebracht, wel een LQ kenmerk
 • Geen verplichting tot het benoemen van een ADR veiligheidsadviseur doos-met-limited-quanities-gevaarlijke-stoffen

Waar moet je op letten bij het verpakken van goederen als Limited Quantities?

Enkele aandachtspunten bij het verpakken van limited quantities zijn:

 • Eén of meerdere binnenverpakkingen zijn altijd in een buitenverpakking geplaatst en mogen dus nooit als bijvoorbeeld losse fles of spuitbus worden vervoerd
 • Binnenverpakkingen zijn altijd rechtop (dop naar boven) in een stevige buitenverpakking geplaatst. Dit betreft vaak een kartonnen doos
 • De buitenverpakking wordt opgevuld, zodat alle binnenverpakkingen vaststaan in de buitenverpakking
 • De totale bruto massa van het collo (dit betreft de gevulde binnenverpakking(en) + de buitenverpakking) mag de 30 kg niet overschrijden.
 • Voor goederen verpakt als LQ zijn twee kenmerken op enkel de buiten verpakking relevant:
  • Een LQ kenmerk, aangebracht in ruitvorm op minimaal één zijde van de verpakking
  • Als de binnenverpakking(en) vloeistoffen bevat(ten), moet de buitenverpakking zijn voorzien van richtinggevende pijlen aan minimaal twee overliggende zijden  
geeft een voorbeeld van een verpakking met limited quantitees
Richtinggevende pijlen

 

Ga naar de bovenkant