Advies en training vervoer gevaarlijke stoffen

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen

Een groot deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd als veiligheidsadviseur ADR, RID en ADN. Volgens sectie 1.8.3 ADR/RID/ADN dient elke onderneming die gevaarlijke goederen (boven bepaalde vrijstellingsgrenzen) vervoert, verpakt, belaadt, vult of lost één of meerdere gediplomeerde veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen te benoemen. Dit beperkt zich niet tot de grote chemische concerns, maar geldt in de basis voor iedere organisatie die deze handelingen met gevaarlijke stoffen verricht. Veiligheidsadviseurs hoeven echter niet in loondienst te zijn van de onderneming. Hierdoor is het in veel gevallen verstandig om, gelet op de kosten en de benodigde expertise, hier een extern adviseur voor in te schakelen. Een extern adviseur neemt immers zijn kennis en ervaring mee die bij andere organisaties is opgedaan.

Ik begin mijn werkzaamheden vaak met het uitvoeren van een audit om de bedrijfsvoering te analyseren. Vervolgens beschrijf ik de bevindingen en stel ik verbeterpunten op, alles met als doel om aan te geven hoe er activiteiten kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving en met het oog op de veiligheid. Daarna begeleid en ondersteun ik de organisatie bij het nemen van passende verbetermaatregelen en worden er, indien nodig, opvolgingsaudits uitgevoerd. Tevens wordt jaarlijks volgens het ADR/RID/ADN en de Beleidsregel veiligheidsadviseur het verplichte jaarverslag vervoer gevaarlijke stoffen opgesteld. Uiteraard ben ik in mijn rol als veiligheidsadviseur er ook om tussentijds advies te geven over de regelgeving.

Ik bied hiermee een totaalpakket welke aan alle vereisten voldoet die vanuit sectie 1.8.3 van het ADR/RID/ADN en de Beleidsregel veiligheidsadviseur aan de veiligheidsadviseur worden gesteld. Nog belangrijker, een goede veiligheidsadviseur levert op diverse vlakken een meerwaarde op voor de organisatie. Waar nodig kan ik ook de interne veiligheidsadviseur ondersteunen.

Kosten:

De kosten voor het inhuren van een RID, ADN, ADR veiligheidsadviseur variëren natuurlijk per organisatie. Dit is afhankelijk van de grootte en complexiteit. Er is wel een basis aan wat het werk van de veiligheidsadviseur per jaar minimaal zou moeten omvatten. Dat betreft in ieder geval:

  • Het opstellen van de benoeming van de veiligheidsadviseur;
  • Het beantwoorden van enkele vragen vanuit de organisatie;
  • Het uitvoeren van minimaal één audit per jaar;
  • Het geven van advies middels een auditrapportage; en
  • Het opstellen van het jaarverslag.

Dit pakket aan activiteiten kost rond de € 1.500 per jaar, exclusief BTW.

Bewustwordingstrainingen

Naast het werk als veiligheidsadviseur geef ik ook regelmatig bewustwordingstrainingen op basis van H1.3 ADR/RID/ADN of de IMDG-Code. Met deze praktische in-company training kan een medewerker specifiek zijn of haar taken volgens de regelgeving uitvoeren. Ideaal gezien wordt de training gehouden met middelen (zoals verpakkingen) vanuit de organisatie en aangevuld met foto’s en filmmateriaal van situaties die zich in de organisatie voordoen. De training heeft het meeste effect als het bestaat uit een deel theorie en een rondgang in het bedrijf. De groepsgrootte bedraagt maximaal 15 personen en de training duurt 4 uur. De deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat welke twee jaar geldig is.

Kosten: De kosten voor een in-company bewustwordingstraining H1.3 ADR/RID/ADN of IMDG-Code zijn logischerwijs afhankelijk van de organisatie en het aantal op te leiden medewerkers. Het voorbereiden van de training (waaronder een voorgesprek) & het geven van één training (4 uur en in totaal 15 personen) bedraagt ongeveer € 800, exclusief BTW.

Overige werkzaamheden omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen

Daarnaast worden er ook losse werkzaamheden verricht. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen met het aanvragen van een ontheffing, of het volledig uitzoeken van een (juridisch) vraagstuk. Vragen over het vervoer van gevaarlijke stoffen en / of de bovenstaande diensten? Neem contact met mij op zodat de mogelijkheden kunnen worden besproken.

Kan ik u helpen? Neem contact met mij op!