Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Als veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen focus ik me met Van Rossum Safety Consultancy op de regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor, binnenvaart en zee. Dit omvat het ADR, het RID, het ADN, de IMDG-Code en de hieraan verwante Regelingen en Besluiten. Bij, onder andere, de Inspectie Leefomgeving en Transport heb ik uitvoerig kennis en ervaring opgedaan met deze regelgeving. Daarnaast richt ik me met Van Rossum Safety Consultancy ook op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (de PGS-15) en de opslag van Lithium Batterijen (de PGS 37-2). Ik ben in staat om goed, maar vooral ook werkbaar, advies uit te brengen.

Kan ik u helpen? Neem contact met mij op!