Hoe kunnen we helpen?

Hoe kan je bepalen of je de geschikte binnenverpakking hebt gevonden om in een buitenverpakking te plaatsen?

< Alle artikelen

Wat zijn binnen- en buitenverpakkingen?

Om te bepalen of je de geschikte binnenverpakking hebt gevonden om in een buitenverpakking te plaatsen, is het allereerst belangrijk om te weten wat binnen- en buitenverpakkingen zijn. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen kan je gebruik maken van verschillende typen verpakkingen. Hierin is een verdeling te maken tussen enkelvoudige verpakkingen (zoals een kunststof vat) of samengestelde verpakkingen. Samengestelde verpakkingen bestaan uit één of meer binnenverpakkingen die in één buitenverpakking zijn geplaatst. Bijvoorbeeld één of meerdere jerrycans of flessen in een kartonnen doos. Bij het hanteren van de vrijstelling van Limited Quantities is het gebruik van een samengestelde verpakking of een tray zelfs verplicht. De binnenverpakking is misschien wel belangrijker dan de buitenverpakking, want deze staat in direct contact met de stof!

Wat is het verschil tussen samengestelde verpakkingen die worden vervoerd volgens LQ en samengestelde verpakkingen die worden vervoerd boven de vrijstellingsgrens van LQ?

Het verpakken volgens LQ is beknopt uitgelegd op deze pagina. Het belangrijkste verschil wanneer iets niet volgens de vrijstelling van LQ kan worden vervoerd is dat een verpakking UN-gekeurd dient te zijn. Met name bij samengestelde verpakkingen leidt dit tot extra aandachtspunten.

Hoe moet ik één of meer binnenverpakkingen met gevaarlijke stoffen boven de grens van LQ in een buitenverpakking verpakken?

Aan een UN-gekeurde buitenverpakking, zoals een kartonnen doos, zitten restricties aan de soort binnenverpakkingen die mogen worden gebruikt. Dat is begrijpelijk, want de buitenverpakkingen hebben samen met hun binnenverpakkingen de testen ondergaan om “UN-gekeurd” te zijn. Een glazen binnenverpakking zal bijvoorbeeld sommige testen niet kunnen doorstaan terwijl een kunststof binnenverpakking dat misschien wel kan. Welke binnenverpakkingen in een buitenverpakking mogen zijn verpakt wordt dan ook aangegeven in het certificaat van de betreffende verpakking. In het certificaat kan bijvoorbeeld staan dat deze alleen met kunststof binnenverpakkingen (flessen) van een bepaalde grootte en volgens bepaalde specificaties aan de eisen voldoet. Lees dit certificaat dan ook goed voordat buitenverpakkingen worden ingekocht! Sommige leveranciers verkopen buitenverpakkingen samen met goedgekeurde binnenverpakkingen.

Hoe verpak ik mijn eigen binnenverpakkingen in een UN-gekeurde buitenverpakking?

Er zijn echter ook mogelijkheden om een eigen binnenverpakking in een buitenverpakking te verpakken. Dit betreft dozen die zijn gekeurd als 4GV. Het verpakken is dan wel complexer, want deze verpakking komt met uitgebreide verpakkingsinstructies. Zo worden er nog steeds enkele eisen aan de binnenverpakking gesteld. Daarnaast dient er veelal een innerliner (plastic zak) te worden gebruikt en moet de verpakking volledig met absorberend materiaal zoals vermiculiet worden opgevuld. Dit is een tweede optie om een geschikte binnenverpakking in een buitenverpakking te plaatsen.

4GV doos

n.b. Het bepalen van een geschikte verpakking dient altijd te worden uitgevoerd door iemand met voldoende kennis van de regelgeving (bijvoorbeeld het ADR) om de diverse verpakkingseisen toe te kunnen passen. Dit artikel beschrijft slechts een deel van deze eisen.

Ga naar de bovenkant