Hoe kunnen we helpen?

Controles op gevaarlijke stoffen door de ILT en de gevolgen hiervan

< Alle artikelen

De ILT voert controles uit op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wanneer een bedrijf een controle door de ILT krijgt, kan dit grote gevolgen hebben. Bij zo’n inspectie kunnen namelijk overtredingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen worden vastgesteld (zoals het ADR en de IMDG-Code). De ILT treedt op basis van die overtredingen bestuursrechtelijk (zoals een activiteit stopzetten) of strafrechtelijk (zoals een boete uitdelen) op.

Veelvoorkomende overtredingen

  1. Overtredingen van verpakkings-, kenmerkings- en etiketteringsvoorschriften: Gevaarlijke stoffen moeten volgens specifieke voorschriften worden verpakt om de veiligheid tijdens transport te waarborgen. Elke verpakking met gevaarlijke stoffen moet daarnaast correct worden geëtiketteerd en gekenmerkt om de inhoud en gevaren duidelijk te maken.
  2. Het niet hebben benoemd van een ADR-veiligheidsadviseur: Bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moeten een ADR-veiligheidsadviseur hebben benoemd.
  3. Het niet hebben gevolgd van een bewustwordingstraining door het personeel: Personeel dat betrokken is bij het verpakken, laden, lossen, vullen en vervoeren van gevaarlijke stoffen moet een bewustwordingstraining hebben gevolgd. Daarin moeten de voor hun specifieke taken en de risico’s daarvan aan bod komen.

Boetes

De hoogte van de boetes voor dergelijke overtredingen varieert, afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding. Boetes kunnen oplopen tot duizenden euro’s, vooral bij inbreuken die een gevaar voor de veiligheid (kunnen) opleveren.

Controle onderweg en gevolgen hiervan

Een boete is echter niet het meest serieuze probleem. Controles op gevaarlijke stoffen door de ILT kunnen namelijk grotere gevolgen hebben. Als tijdens een controle onderweg overtredingen worden geconstateerd, kan dit aanleiding zijn voor de ILT om een bedrijfsbezoek uit te voeren. Dit wordt veelal gedaan bij het bedrijf dat optreedt als de afzender, verpakker of vuller van de gevaarlijke stoffen. Tijdens zo’n bedrijfsbezoek inspecteert de ILT het bedrijf grondig(er) op naleving van alle voorschriften. Hierbij kunnen meer overtredingen aan het licht komen, die tijdens de initiële controle onderweg niet zichtbaar waren! Een bedrijfsbezoek kan dus resulteren in de ontdekking van aanvullende overtredingen. Dit kan leiden tot grotere gevolgen, zoals hogere boetes of andere sancties. Door het werk van de ILT wordt een bedrijf gestuurd op het oplossen van overtredingen, wat de veiligheid ten goede komt.

Veiligheidsadviseur

Heeft u naar aanleiding van een inspectie van de ILT ondersteuning nodig bij het naleven van de vervoersregelgeving, dan kan ik u goed helpen! Zo heb ik onder andere enkele jaren bij de Inspectie Leefomgeving en Transport gewerkt.

Controles op gevaarlijke stoffen door de ILT en de gevolgen hiervan

 

Ga naar de bovenkant