Uitgelicht

H1.3 ADR/RID/ADN: de bewustwordingstraining

Personen die werkzaamheden gerelateerd aan het vervoer van gevaarlijke goederen uitvoeren moeten zijn opgeleid al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt. Dit geldt dus zowel voor de medewerker die een gevaarlijke stof verpakt, als de medewerker die de vervoersdocumentatie opstelt. Deze eis wordt veelal geïnterpreteerd als zijnde dat er één algemene opleiding of cursus bestaat welke moet worden gevolgd. Zo staat dit echter niet in de regelgeving en zo is dit (waarschijnlijk) ook niet bedoeld.

Het is juist belangrijk dat mensen goed zijn getraind voor die specifieke werkzaamheden die zij verrichten. Daarom biedt Van Rossum Safety Consultancy maatwerk om medewerkers te trainen op basis van de werkzaamheden die zij daadwerkelijk uitvoeren. Een medewerker op de administratie van een opslagbedrijf moet immers op andere dingen letten dan een verpakker van ziekenhuisafval. Enkel door het leveren van maatwerk kan een organisatie dan ook echt worden geholpen.

Veiligheidsadviseur, Ja of Nee?

Volgens sectie 1.8.3 ADR/RID/ADN dient elke onderneming die gevaarlijke goederen vervoert, verpakt, belaadt, vult of lost één of meerdere gediplomeerde veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen te benoemen.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Zo geldt deze eis onder andere niet bij transport onder de 1000 punten (1.1.3.6 ADR/ADN), gelimiteerde hoeveelheden (3.4 ADR/RID/ADN) of voor bedrijven die deze activiteiten niet als hoofd- en nevenactiviteiten hebben, maar die toch incidenteel voor binnenlands vervoer deze activiteiten uitvoeren en waarbij de betreffende stoffen slechts een minimale mate van gevaar of milieuverontreiniging inhouden.

Wilt u zeker weten of een veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN in uw geval wel of niet verplicht is? Neem dan even contact op.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS-15), (g)een geval apart?

De eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen staan niet op zichzelf. Ze hangen samen met of zijn een verlengstuk van de regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden, het bouwbesluit, milieuregelgeving en uiteraard ook het ADR. Logischerwijs omvat de PGS-15 strenge eisen omdat het gevaarlijke stoffen betreft, maar het sluit dus in grote mate aan op andere regelgeving.

Net zoals bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is het belangrijk om ook bij de opslag van gevaarlijke stoffen te blijven voldoen aan de eisen. Zo kan een toezichthouder bij ernstige tekortkomingen de werkzaamheden stilleggen, wat uw bedrijfscontinuïteit direct in gevaar brengt. Maar nog ernstiger zijn de gevolgen voor mens, milieu en de organisatie bij het optreden van een incident. Zorg daarom dat het op orde is!

Kan ik u helpen? Neem contact met mij op!