Hoe kunnen we helpen?

Veiligheidsadviseur voor de papieren afzender

< Alle artikelen

Een veiligheidsadviseur voor de ‘papieren’ afzender

Secties 1.8.3 van het ADR, RID en het ADN geven aan welke organisaties een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen dienen aan te stellen. Zie hiervoor ook kennispagina “Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen benodigd?” Sinds de 2019 versie van deze regelgeving dient echter ook de “papieren” afzender een ADR veiligheidsadviseur te benoemen.

“Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.”

Voor veel afzenders was een veiligheidsadviseur al verplicht, omdat afzenders vaak ook gevaarlijke stoffen verpakken en beladen. Een afzender die enkel gevaarlijke stoffen verzend, maar niet betrokken is bij het verpakken, beladen, vullen of lossen dient volgens deze wijziging in regelgeving nu ook een veiligheidsadviseur aan te stellen! De overgangstermijn die van toepassing was, is afgelopen op 31 december 2022.

Heeft uw organisatie nog geen veiligheidsadviseur, neemt dan contact met mij op!

Ga naar de bovenkant