Hoe kunnen we helpen?

Gebruikers- en vervoersclassificatie van gevaarlijke stoffen

< Alle artikelen

Waarom worden gevaarlijke stoffen geclassificeerd?

Gevaarlijke stoffen dienen te worden geclassificeerd, zodat kan worden bepaald aan welke eisen er moet worden voldaan. Bijvoorbeeld omtrent de verpakking, de opslageisen en kenmerking en etikettering. Voor het classificeren van gevaarlijke stoffen zijn verschillende regimes, al naar gelang het doel van de classificatie. Voor het vervoer over de weg wordt daarvoor bijvoorbeeld het ADR gehanteerd en voor het gebruik de CLP/GHS. Vaak overlapt de gebruikers- en vervoersclassificatie van gevaarlijke stoffen. Zo is een brandbare vloeistof voor het gebruik, vaak (maar zeker niet altijd) ook een gevaarlijke stof voor het vervoer.

Verschil tussen gebruikers- en vervoersclassificatie van gevaarlijke stoffen

Er is één groot verschil in gebruikers- en vervoersclassificatie van gevaarlijke stoffen. Het vervoer gaat primair uit van acuut gevaar, zoals brand, giftigheid en corrosiviteit. Dit doet het gebruik ook, maar het gebruik focust zich daarnaast ook op de lange termijn effecten van gevaarlijke stoffen, zoals de ontwikkeling van kanker. Hierdoor kan het zo zijn dat bij de behandeling van een kankerverwekkende stof op een bedrijf zeer strenge veiligheidsvoorschriften gelden. Zodra deze zelfde stof echter op een voertuig wordt geladen kan het zo zijn dat het ADR (en al zijn eisen) echter niet hoeven te worden gehanteerd. Dat oogt natuurlijk vreemd.

radiant-man

Concluderend: Kijk voor de classificatie van een stof altijd in een actuele SDS / veiligheidsinformatieblad!

Ga naar de bovenkant