Hoe kunnen we helpen?

Aan welke eisen moet de opslag van Lithium Ion Batterijen voldoen?

< Alle artikelen

De opslag van de meeste verpakte gevaarlijke stoffen is geregeld in de PGS-15. Lithium Ion Batterijen vallen niet onder de PGS-15. Een veel gehoorde opmerking is dan ook dat er geen eisen aan de opslag van Lithium Ion Batterijen worden gesteld. Dat is niet geheel juist en ook niet verstandig. Hieronder gaan we in op de vraag: aan welke eisen moet de opslag van Lithium Ion Batterijen voldoen?

PGS-37 (Opslag van Lithium Ion Batterijen)

Net zoals dat de PGS-15 voor de meeste andere verpakte gevaarlijke stoffen geldt is er de PGS-37 voor lithium batterijen. Dit betekent echter niet dat de opslag nu al moet voldoen aan de PGS 37-2. De PGS zelf is slechts een richtlijn en moet door een regel/voorschrift ‘verplicht worden gesteld’. Hiervoor moet de richtlijn nog worden opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarmee de richtlijn wordt gekoppeld aan de Omgevingswet. De PGS 37-2 kan wel al verplicht worden gesteld via een vergunning of bij maatwerk vanuit de gemeente. 

En de verzekering…?

Naast regelgeving en het bevoegd gezag kunnen ook verzekeraars eisen stellen aan de opslag van Lithium Ion Batterijen. Ook zij zullen daarvoor (waarschijnlijk) kijken naar de PGS 37-2.

En niets doen?

Ondanks dat regelgeving nog niet up-to-date is en het bevoegd gezag ook moet ‘wennen’ aan nieuwe soorten risico’s is niets doen eigenlijk geen optie. Incidenten met lithium ion batterijen komen steeds vaker voor en de impact kan heel groot zijn. Een brandende lithium ion batterij is lastig te blussen. Daarnaast kan één batterij andere batterijen of materialen in de ruimte ook doen ontbranden. Tevens komen bij een dergelijke brand ook giftige stoffen vrij, zoals waterstoffluoride en lithiumhydroxide.

Ik kan meedenken over de te nemen maatregelen.

Ga naar de bovenkant